КОРРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ З ПСИХОЛОГОМ

У яких випадках потрібно звертатися за допомогою до корекційного педагога-психолога?

 • Складна адаптація в садку або школі;
 • Затримка психічного та мовного розвитку;
 • Гіперактивність і синдром дефіциту уваги;
 • Розумова відсталість;
 • Надмірна або недостатня чутливість до тактильним, зорових і слухових стимулів, а також руху, наприклад, дитина уникає торкання деяких фактур (пісок, каша);
 • Проблеми в засвоєнні академічних навичок читання, письма та рахунку (дислексія, дисграфія, дискалькулия);
 • Порушення в розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, мислення, увагу, мова дитини);
 • Проблеми в спілкуванні з однолітками і дорослими;
 • Агресивна і імпульсивна поведінка;
 • Відсутність або ущербність маніпулятивних дій з предметами в ранньому віці;
 • Слабка рухова координація (ці проблеми можуть стосуватися великої або дрібної моторики);
 • Рухова незручність;
 • Труднощі в концентрації, імпульсивність;
 • Швидка втомлюваність.

Якщо ви хочете потрапити на заняття вам треба записатися на консультацію для діагностики дитини.

Заняття тривають 45 хвилин.

Графік і тривалість курсу занять визначається після консультації з педагогом.

Основні завдання корекційного навчання:

 • забезпечення розвитку всіх видів сприймання, особливо зорового та слухового, на базі яких розвиваються вищі психічні функції (з розвитком сприймання збагачуються різноманітні знання про навколишній світ і розуміння зв’язків між предметами та явищами, отже, розвивається мислення й мовлення дітей);
 • зміцнення працездатності дитини, уміння зосереджувати увагу й цілеспрямовано працювати: ставити перед собою мету, усвідомлювати способи її досягнення, адекватно оцінювати результати;
 • розвивати навчальну мотивацію, бажання вчитися, віру дитини у власні можливості, що можливе завдяки усвідомленню й оцінці реальних досягнень.

Усі ці корекційні завдання розв’язуються безпосередньо на заняттях. Цій меті підпорядковуються зусилля педагога та батьків.

Записатися на заняття