Коррекційний психолог

У яких випадках слід звертатися за допомогою до корекційного педагога?

Затримка психічного та мовного розвитку;

Гіперактивність та синдром дефіциту уваги;

Розумова відсталість;

Надмірна або недостатня чутливість до тактильних, зорових та слухових стимулів, а також руху, наприклад, дитина уникає торкання деяких фактур (пісок, каша);

Проблеми у засвоєнні академічних навичок читання, письма та рахунку (дислексія, дисграфія, дискалькулія);

Порушення у розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, мислення, увага, мова дитини);

Проблеми у спілкуванні з однолітками та дорослими;

Складна адаптація у саду чи школі;

Агресивна та імпульсивна поведінка;

Відсутність чи недорозвиненість маніпулятивних дій із предметами у ранньому віці;

Слабка рухова координація (ці проблеми можуть стосуватися великої чи дрібної моторики);

Труднощі у концентрації, імпульсивність;

Швидке стомлювання.


З ким працює корекційний педагог:

  • з дітьми, що мають недорозвиненість або нерівномірну розвиненість психіки

  • порушеннями у когнітивному розвитку

  • порушення комунікації з оточуючими людьми

  • девіантна поведінка, яка не відповідає соціальним нормам

  • з дітьми що мають РДА, РАС, ЗПР, ДЦП, СДВГ, розумова відсталість, неуважність та імпульсивність, складнощі у сприйманні та аналізі інформації.

Як відбуваються заняття з корекційним педагогом?

Перша зустріч відбувається у форматі консультативно-діагностичного обстеження, яке передбачає встановлення рівня розвитку дитини, виявлення порушень, аналізу особливостей емоційно-вольової сфери. Обговорення з батьками перспективного планування корекційної роботи, а також консультація відносно особливостей розвитку та методичні рекомендації.

Подальші корекційно-розвиткові заняття будуються на основі отриманих даних про дитину та спрямовані на розвиток дрібної та загальної моторики, соціально-емоційного, мовленнєво-комунікативного, пізнавально-сенсорного, музичного та творчого напрямів з урахуванням особливостей та проблемних факторів розвитку.

Консультація 30 хвилин – 250 гр.

Заняття 45 хвилин – 300 гр.